วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เรียนวันพฤหัส 19 ก.พ 2552

อาจารย์ให้แก้แผนการสอนที่ส่งให้อาจารย์เพื่อที่จะสอนในวันพุธ แก้เสร็จแล้วเริ่มสอนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ เตรียมอุปกรณ์พร้อมที่จะสอน กลุ่มไหนสอนหน่วยอะไรก็ให้เตรียมอุปกรณ์ตามหน่วยที่เราจะสอน เริ่มการสอนในวันพุธเสร็จแล้วอาจารย์จะนัดสอบ อาทิตย์นี้อาจจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายในการเรียนก็ขอให้เพื่อนเคลียร์งานทุกวิชาให้เรียบร้อย และตั้งใจอ่านหนังสือ ขอให้ได้ A ทุกวิชา ขอให้เพื่อนโชคดีในการสอบทุกคน

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

มาเรียนวันเสาร์ 7 ก.พ 52

วันนี้มีเรียนการทำกราฟฟิก โปรแกรม authorware 7.0 part 1 อาจารย์ได้สอนวิธีการทำทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และก่อนจะทำเป็นผลงานของตัวเอง อาจารย์ได้แบง่กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่มทำผลงาน 2 งาน คือ การบอกส่วนต่างๆซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้หัวข้อไม่เหมือนกัน เช่น ส่วนต่างๆของร่างกาย ผลไม้ ห้องครัว เสื้อผ้า และใครได้หัวข้อไหนก็ให้ทำหัวข้อนั้น และส่วนที่สองมีการสอนเกี่ยวกับการทำข้อสอบ ซึ่งทำเสร็จแล้วให้ไป present ผลงานของตัวเอง

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การเรียนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552


วันนี้อาจารย์สอนเรื่องการวางแผนการสอนประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ หน่วยดอกไม้

ที่ในกลุ่มมี 3 คนวางแผนการสอนเป็นแบบ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ สอนทั้งหมด 3 วัน

วันละ 1 คน วางแผนกันว่าใครจะสอนคนที่ 1 2 3 ส่วนในเรื่องของเนื้อหา ประกอบด้วย

เรื่องลักษณะของดอกไม้

เรื่องส่วนประกอบของดอกไม้

และเรื่องประโยชน์ของดอกไม้

ในเรื่องการสอนในหน่วยที่เราสอนคื่อ หน่วยดอกไม้ เตรียมคำถามที่สามารถเชื่อมโยงถึง

หน่วย ที่จะสอน เนื้อหาที่เราจะสอนสามารถเก็บไว้ในบล็อกได้ เพื่อที่เนื้อหาในส่วนที่เราต้องการ

จะได้มีอยู่ครบ สำหรับแผนการสอนนั้น ต้องมีขั้นนำ ขั้นเตรียม เนื้อหาต้องครบ

กิจกรรมหน่วยดอกไม้

กิจกรรมหน่วยดอกไม้
1.การนับ
ชื่อกิจกรรม การนับจำนวนดอกไม้
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้ใส่ตระกร้าแล้วให้เด็กนำดอกไม้มาว่างใส่ทีละดอกแล้วนับมีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก

2.ตัวเลข
ขื่อกิจกรรม ดอกไม้แทนตัวเลข
วิธีทำกิจกรรม ถ้าครูเอยเลข3 ขึ้นมาให้เด็กหยิบดอกไม้3ดอก

3.การจับคู่
ชื่อกิจกรรม จับคู่ดอกไม้ที่มีสีเหมือนกัน
วิธีทำกิจกรรม ครูให้เด็กถือดอกไม้คนละ1ดอก แล้วครูให้คำสั่ง เช่น เรียกสีแดงก็ให้เด็กที่ถือดอกไม้สีแดงจับคู่กัน

4.การจัดประเภท
ชื่อกิจกรรม หาคู่ให้หนูหน่อย
วิธีทำกิจกรรม ครูเตรียมดอกไม้ ใบไม้ ลำต้นของดอกไม้ แล้วให้เด็กถือแล้วเป่านกหวีดให้เด็กวิ่งหากลุ่มของตนเอง

5.การเปรียบเทียบ
ชื่อกิจกรรม สั้น-ยาว
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้ที่มีขนาดไม่เท่ากัน แล้วให้เด็กออกมาเปรียบเทียบดอกไม้ ว่าดอกไหนสั้น ดอกไหนยาว

6. การจัดลำดับ
ชื่อกิจกรรม กว่าจะเป็นดอกไม้
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้ตั้งแต่เริ่มแตกยอด ไปจนเป็นดอกบาน นำมาให้เด็กจัดลำดับการเจริญเติบโตของดอกไม้

7. รูปทรงและเนื้อที่
ชื่อกิจกรรม สังเกตรูปภาพดอกไม้
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้มาหลายชนิด แล้วครูก็หยิบดอกไม้แต่ละชนิดออกมาให้เด็กดู แล้วถามว่าดอกไม้แต่ละชนิดมีรูปทรงแบบไหน

8.การวัด
ชื่อกิจกรรม หนักเบาหรือเท่ากัน
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้มาหลายชนิด แล้วให้เด็กเปรียบเทียบว่าดอกไหนหนักและดอกไหนเบา หรือ ดอกไหนใหญ่หรือเล็ก

9.การเซท
ชื่อกิจกรรม จัดให้ถูกต้อง
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้มา 3 ชนิด มี ยอดดอก ดอกตูม ดอกบานมาอย่างละ 5 ดอก แล้วให้เด็กแยกเป็นกลุ่ม

10.การทำตามแบบหรือลวดลาย
ชื่อกิจกรรม จิ๊กซอว์ต่อให้ครบ
วิธีทำกิจกรรม ครูนำภาพที่สมบรูณ์ให้เด็กดูก่อน แล้วนำจิ๊กซอว์มาให้เด็กต่อให้เป็นภาพที่สมบรูณ์

11.การอนุรักษ์
ชื่อกิจกรรม การดูแลดอกไม้
วิธีทำกิจกรรม ครูนำดอกไม้และแจกันแล้วแจกแจกันให้เด็ก คนละ1ใบแล้วให้เด็กหยิบดอกไม้มาใส่แจกันแล้วให้เด็กเริ่มสังเกตดอกไม้ในวันต่อไปว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดยใช้เวลาสังเกต 3 วัน

หน่วยดอกไม้


วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

อาทิตย์แรกของการเรียน

วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกดีใจมากที่ได้เจอเพื่อน อาทิตย์นี้อาจารย์ไม่สอน อ.ทักทายนักศึกษาและ อ.ได้บอกให้นักศึกษาทำ blog อีกครั้งหนึ่ง blog นี้เกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

อาทิตย์ที่3

อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับพัฒนาการและอาจารย์ได้สรุปทฤษฎี
ทฤษฎีของเพียเจท์สรุปว่า พัฒนาการของเด้กสามารถอธิบายได้โดยลำดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่แสดงให้ปรากฎโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่างๆ
1.ขั้นรับรู้ประสาทสัมผัส พัฒนาการช่วงนี้อายุ 0-2 ปี
2.ขั้นก่อนปฎิบัติการคิด พัฒนาการช่วงนี้อายุ 2-7 ปี
2.1ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด ช่วงอายุ 2-4 ปี
2.2ขั้นการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง ช่วงอายุ 4-3 ปี
3.ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่
กระบวนการทางสติปัญญามีดั้งนี้
1.การซึมซับและการดูดซึม
2.การปรับและจัดระบบ
3.การเกิดความสมดุล